Dziennik Elektroniczny od podstaw

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników naszego EDziennika. Na szkoleniu uczestnicy poznają wszystkie aspekty prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania przy pomocy internetowego edziennika, a także jego wykorzystanie do komunikacji z uczniami i rodzicami.

Program szkolenia

 1. Tworzenie klas i aktualizacja danych uczniów i rodziców
 2. Aktualizacja przedmiotów w klasie
 3. Aktualizacja planu lekcji, podział na grupy uczniów i przypisywanie zajęć do nauczycieli
 4. Aktualizacja listy podręczników i programów nauczania
 5. Przygotowanie tabel ocen w przedmiocie — ustalenie, nazwanie o opisanie rubryk dla ocen
 6. Wykorzystanie wag ocen do wyliczania średniej ważonej
 7. Planowanie sprawdzianów
 8. Przygotowywanie podsumowania na wywiadówkę (oceny, frekwencja, uwagi)
 9. Przygotowywanie zestawienia ocen
 10. Uzupełnianie listy obecności
 11. Przygotowywanie raportów dla frekwencji
 12. Usprawiedliwienia
 13. Uwagi do dziennika i dla uczniów
 14. Planowanie wycieczek
 15. Dodawanie ogłoszeń i wysyłanie wiadomości do rodziców
 16. Aktualizacja listy uczniów w ciągu roku szkolnego (dodawanie uczniów, skreślanie)
 17. Wprowadzanie tematu lekcji i przedmiotu dla zastępstwa
 18. Organizacja dni otwartych wraz z rezerwacją terminów spotkań

Wykorzystanie darmowego oprogramowania

W ramach tej części szkolenia zapoznamy się różnorodnym oprogramowaniem opartym tzw. chmurę obliczeniową, które może wzbogacić warsztat pracy nauczyciela.

 1. Udostępnianie i odbieranie dokumentów
 2. Wirtualny dysk w chmurze
 3. Tworzenie i współpraca w oparciu wspólnych katalogach/folderach
 4. Tworzenie witryn przedmiotowych
 5. Tworzenie zamkniętych grup klasowych na Facebooku

Licencja Creative Commons Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0

.