Elektroniczny Dziennik Lekcyjny

Usługa została w styczniu 2014r. sprzedana Grupie Wydawniczej Helion SA.

Nasz Dziennik Elektroniczny to internetowa aplikacja/serwis dla nauczycieli, uczniów i ich opiekunów oraz dyrekcji szkół. Serwis może zastąpić papierowy dziennik lekcyjny w szkole. W serwisie można rejestrować i publikować informacje o ocenach i frekwencji uczniów a także wiele innych informacji niezbędnych do prowadzenia dziennika. Serwis jest bezpłatny dla nauczycieli i szkół do 50 uczniów , dla większych szkół oferujemy korzystne warianty cenowe, a także możliwość sponsorowania dziennika przez rodziców lub opłatę liczoną tylko od niektórych nauczycieli faktycznie korzystających z dziennika elektronicznego.

Naszym celem jest pomóc nauczycielom w ich codziennej pracy, chcemy by nasz internetowy dziennik lekcyjny stał się narzędziem pomagającym usprawnić i podnieść jakość komunikacji, a w konsekwencji pomóc poprawić uczniom wyniki w nauce.

Nauczyciele szybko i łatwo poinformują rodziców o postępach w nauce, a przy okazji serwis automatycznie i na bieżąco wyliczy średnią z ocen.

Nauczyciele uzupełniając informacje o nieobecnościach czy spóźnieniach, na bieżąco poinformują rodziców o ew. problemach z frekwencją.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę dziennika elektronicznego.

Screeny z aplikacji

Rekomendacje szkół

Serwis został uruchomiony w 3 szkołach w roku 2010, w kolejnym roku udostępniliśmy dziennik wszystkim zainteresowanym do samodzielnej rejestracji. Z naszego dziennika na co dzień korzysta wielu nauczycieli, uczniów i rodziców. Ponadto wiele szkół korzysta z bezpłatnego okresu testowego by sprawdzić nasze rozwiązanie.

Rekomendacja PSPO za wdrożenie dziennika elektronicznego