Jakość aplikacji i kodu źródlowego

Pomożemy państwu przełożyć państwa priorytety i oczekiwania względem oprogramowania na dobre praktyki, procedury i mierniki jakości gotowe do wdrożenia w państwa przedsiębiorstwie, ew. ocenimy czy państwa produkt czy oprogramowanie zamówione u innego dostawcy spełnia państwa oczekiwania jakościowe.